PLASTIC MODEL ČAŇA 2019

Modelklub Čaňa 55
v spolupráci s OcÚ a ZŠ Čaňa

Vás pozýva na verejnú súťaž a výstavu modelov

„Plastic Model Čaňa“ 10. ročník

 

13-14.4.2019

 

ONLINE REGISTRÁCIA

Online registrácia bude ukončená vo štvrtok 11.4.2019 o 12.00. Po tomto termíne už bude možná len registrácia na mieste konania dňa 13.4.2019 (a pre seniorov aj 14.4.) v čase  medzi 8.00-11:00

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH MODELOV

BUDE V NASLEDUJÚCICH DŇOCH PRAVIDELNE AKTUALIZOVANÝ

 

 

 

 

Mapa:

 

 

 

 
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
Žiaci:
L1. Lietadlá vrtuľové - 1/144,1/72
L2. Lietadlá prúdové - 1/144,1/72
L3. Lietadlá vrtuľové + prúdové 1/48, 1/32
V1. Vrtuľníky bez rozdielu mierky
T1. Bojová technika 1/72
T2. Bojová technika 1/48 + 1/35
C1. Civilné vozidlá bez rozdielu mierky
Seniori + Juniori:
L4. Lietadlá vrtuľové 1/144, 1/72
L5. Lietadlá prúdové 1/144, 1/72
L6. Lietadlá vrtuľové 1/48, 1/32
L7. Lietadlá prúdové 1/48, 1/32
V2. Vrtuľníky bez rozdielu mierky
T3. Bojová technika 1/72
T4. Bojová technika 1/48
T5. Bojová technika kolesová 1/35
T6. Bojová technika pásová 1/35
C2.  Civilné vozidlá bez rozdielu mierky
Spoločné kategórie:
D. Diorámy bez rozdielu mierky
F. figúrky bez rozdielu mierky
B1. Lode bez rozdielu mierky
B2. Ponorky bez rozdielu mierky
P. Papierové modely bez rozdielu mierky i zamerania
S. Sci-fi, fantasy bez rozdielu mierky
Špeciálna kategória:
SIG – lietadlá I. svetovej vojny bez rozdielu mierky
( k 100. výročiu tragickej smrti M. R. Štefánika)

 

Súčasťou podujatia bude aj výstava nesúťažných modelov


Špeciálne ceny:
- starosta obce odmení pohárom vybraný model postavený juniorom
- riaditeľ súťaže odmení pohárom vybraný model v žiackych kategóriach
- cena Janka Oreského –najlepší model lietadla z II. sv. vojny v mierke 1/48
- cena sponzora – 3 súťažiaci dostanú vyhliadkový let od Leteckej školy Košice

 

Organizátor:
MK Čaňa 55

Riaditeľ súťaže: Mgr. Stanislav Žoldak
Tajomník súťaže: Bc. Rastislav Pintér
Hlavný rozhodca: Mgr. Peter Illiaš
Zodpovedný za patlák a predajcov: Ing. František Ostrožlík

 

Kontakt: Mgr. Stanislav Žoldak, tel. 0904 493 788, e-mail: josemonst@gmail.com

Miesto konania:
ZŠ Čaňa, Pionierska 33, Čaňa

www.zscana.sk

Program:
Sobota 13.4.2019

 

08.00 – 11.00 Preberanie modelov do súťaže a výstavy
10.30 – Otvorenie 24 hodinovky - patláku
11.00 – 11.15 Slávnostné otvorenie súťaže
11.15 - 13.30 Hodnotenie modelov v žiackych kategóriach
14.30 - 15.00 Vyhlásenie výsledkov v žiackych kategóriach, udelenie cien
16.00 - 18.30 Hodnotenie modelov v seniorských kategóriach

Neďeľa 14.4.2019

 

08.00 -10.00 Registrácia modelov od seniorov, ktorí to nestihli v sobotu
10.00 – 1100 Dohodnotenie modelov v seniorských kategóriach
10.30 – Ukončenie 24 hodinovky - patláku
12.00 -- Vyhlásenie výsledkov v seniorských kategóriach, udelenie cien

Podmienky účasti v súťaži a hodnotenie:
1. súťažiaci môže súťažiť s ľubovoľným počtom modelov, vyhodnotený v každej kategórii bude iba najlepší z nich
2. Zastúpenie je dovolené
 

Štartovné:

On line prihlásení - Seniori: 1,- €, Juniori 0,5 €, Žiaci 0 €
v deň súťaže – všetci bez rozdielu : 3 €


Každý súťažiaci dostane pamätný odznak

 

Hodnotí sa podľa hodnotiaceho systému KPM Čaňa. Vyhodnotené budú 3 najlepšie modely v každej kategórii. Dokumentácia nie je potrebná.

Sprievodný program:
Modelárska burza

Návšteva letiska v Bidovciach, Leteckého múzea v Košiciach, skanzenu boj. techniky v Skároši

Ukážky zbraní a výstroje členov Klubu vojenskej histórie

Predvádzanie jázd a letov RC modelov

Sponzori podujatia:
Obecný úrad Čaňa, Základná škola v Čani, Letecká škola Košice, miestna organizácia SZPB v Čani, Slovenské technické múzeum Košice, Carmodels SK Košice
   

 

 

Mediálni partneri: